Welkom

De Stichting Onderwijs der Evangelische Broedergemeente in Suriname is blij met uw belangstelling voor haar verantwoordelijke werk. Wij helpen kinderen op weg naar een goede toekomst. Deze website geeft u informatie over het hoe, waarom, wanneer en met wie we dat doen. Het onderwijs moet het jonge kind in staat stellen zich te ontplooien in een veranderende wereld en aan de ontwikkelingen een bijdrage te leveren. Het uitgangspunt van onze inspanning is ons christelijke geloof, daarbij vasthoudend aan de geloofsbeginselen van de Evangelische Broedergemeente in Suriname (EBGS). Deze vormen de basis waarop binnen onze onderwijsinstellingen onderwijs verzorgd wordt.

Opkomende evenement

Anitri Singi Prisirie
  • 01-08-2018
  • Div. EBG scholen
  • 08:30:00

De EBGS is bekend als een zingende gemeente. Jaarlijks worden er op 3 momenten traditionele EBG liederen door leerlingen van verschillende EBG scholen gezongen. De drie momenten zijn tijdens Advent, de Lijdenstijd en in de Augustusmaand.

Roemen in zwakheid


Paulus schrijft:
Daarom zal ik in zwakheden nog meer roemen opdat de kracht van Christus over mij komen.
2 Korinthe 12 vers 9

Het voornaamste in dit gedeelte waar de apostel Paulus over praat, is over zichzelf. Hij praat over zijn zwakheid.
Paulus was eerst Saulus, een trotse Farizeeër, hoog op de religieuze ladder. Totdat Hij Jezus leerde kennen en Zijn kruisdood voor zondaren. Toen begreep Saulus: ik ben klein, en wat stel ik dus voor. Ik leef van de genade.
Paulus leerde roemen in zijn zwakheid, want hij zegt: in mijn zwakheid ben ik sterk.
Waarom gebruikt God altijd zwakke mensen om Zijn mooie en krachtige boodschap te brengen? Waarom geen sterke engelen?
Misschien kan dit voorbeeld ons helpen om mogelijk een antwoord te vinden op de vragen. Als wij David nemen als voorbeeld: David, jong, geen wapenrusting, geen blinkende zwaard, geen grote speren. Wat kon hij tegen Goliath doen? Toch verslaat David de reus Goliath. Waarom gebruikt de Here David doorvoor? Omdat zo voor heel Israël duidelijk is, dat God de overwinning gegeven heeft. Ik denk dat de zwakte heel duidelijk aangeeft dat je op geen enkel moment op jezelf moet vertrouwen maar op de Heer van de Kerk.
Als wij vers 8 lezen dan zien wij dat hij ook werd aangevallen door de satan, met andere woorden er werd een doorn in zijn lichaam gelegd. Hij heeft God gevraagd om hem daarvan te bevrijden en hij kreeg als antwoord van de Here: je hebt niet meer nodig dan mijn genade.
Broeders en zusters. Onze zwakheden moeten geen reden zijn om ons angstig te voelen en te denken dat we tot niets in staat zijn, maar juist een aansporing tot innig contact met God, tot het concretiseren van Zijn wil.

Br. Desiré Peerwijk, Praeses

Denki Doe

Spel van de maand

Denki Doe
Mv. Faeria

Denki Doe wordt gespeeld met maximaal 4 leerlingen. De leerling die aan de beurt is gooit de dobbelsteen. Het aantal ogen van de dobbelsteen geeft aan hoeveel plaatsen de leerling naar voren gaat. Wanneer een leerling op een vakje met een stip eindigt pakt de leerling een spelkaart. De som die op de spelkaart staat lost de leerling op door het juiste antwoord neer te leggen met de figuurtjes.