Welkom

De Stichting Onderwijs der Evangelische Broedergemeente in Suriname is blij met uw belangstelling voor haar verantwoordelijke werk. Wij helpen kinderen op weg naar een goede toekomst. Deze website geeft u informatie over het hoe, waarom, wanneer en met wie we dat doen. Het onderwijs moet het jonge kind in staat stellen zich te ontplooien in een veranderende wereld en aan de ontwikkelingen een bijdrage te leveren. Het uitgangspunt van onze inspanning is ons christelijke geloof, daarbij vasthoudend aan de geloofsbeginselen van de Evangelische Broedergemeente in Suriname (EBGS). Deze vormen de basis waarop binnen onze onderwijsinstellingen onderwijs verzorgd wordt.

Opkomende evenement

Anitri Singi Prisirie
  • 01-08-2018
  • Div. EBG scholen
  • 08:30:00

De EBGS is bekend als een zingende gemeente. Jaarlijks worden er op 3 momenten traditionele EBG liederen door leerlingen van verschillende EBG scholen gezongen. De drie momenten zijn tijdens Advent, de Lijdenstijd en in de Augustusmaand.

Een hoopvolle werkweek


Mijn waarde broeder/zuster,

Aan het begin van deze nieuwe week groet ik u in de naam van onze Heer en Heiland Jezus Christus, hopend dat u een fijn en gezegend weekend hebt gehad. Ik hoop ook dat de zusters een fijne moederdag hebben gehad. We zijn de Heer dankbaar dat we moeders hebben, die Hij op bijzondere wijze gebruikt in ons leven. Ze zijn een zegen van de Heer! We bidden hen Godszegen toe voor de komende periode en dat zij in goede gezondheid mogen blijven. Trouwens de dagwoorden van de eerste dag van de week zijn zegen die uitgesproken zijn over ons. Die geven aan dat de Heer goede gedachten over ons koestert en ons de verzekering geeft, dat Hij bevrijdend, verzorgend, beschermend en leidend betrokken is in ons leven. Deze betrokkenheid is in de kernwoorden: Genade, Liefde en gemeenschap. We krijgen hiermee de zekerheid van zijn actieve aanwezigheid in ons leven. We mogen dus dwars door alle omstandigheden heen onze levensweg, zonder vrees of angst, hoopvol vervolgen.

"De genade des Heren Jezus Christus, en de liefde Gods, en de gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen"(2Kor.13:13).


Mag ik u met deze woorden een hoopvolle en vruchtbare werkweek toewensen.


Broederlijk gegroet,

 

Br. J.Kent,Ep.Fr.

Denki Doe

Spel van de maand

Denki Doe
Mv. Faeria

Denki Doe wordt gespeeld met maximaal 4 leerlingen. De leerling die aan de beurt is gooit de dobbelsteen. Het aantal ogen van de dobbelsteen geeft aan hoeveel plaatsen de leerling naar voren gaat. Wanneer een leerling op een vakje met een stip eindigt pakt de leerling een spelkaart. De som die op de spelkaart staat lost de leerling op door het juiste antwoord neer te leggen met de figuurtjes.