Welkom

De Stichting Onderwijs der Evangelische Broedergemeente in Suriname is blij met uw belangstelling voor haar verantwoordelijke werk. Wij helpen kinderen op weg naar een goede toekomst. Deze website geeft u informatie over het hoe, waarom, wanneer en met wie we dat doen. Het onderwijs moet het jonge kind in staat stellen zich te ontplooien in een veranderende wereld en aan de ontwikkelingen een bijdrage te leveren. Het uitgangspunt van onze inspanning is ons christelijke geloof, daarbij vasthoudend aan de geloofsbeginselen van de Evangelische Broedergemeente in Suriname (EBGS). Deze vormen de basis waarop binnen onze onderwijsinstellingen onderwijs verzorgd wordt.

Opkomende evenement

Anitri Singi Prisirie
  • 01-08-2018
  • Div. EBG scholen
  • 08:30:00

De EBGS is bekend als een zingende gemeente. Jaarlijks worden er op 3 momenten traditionele EBG liederen door leerlingen van verschillende EBG scholen gezongen. De drie momenten zijn tijdens Advent, de Lijdenstijd en in de Augustusmaand.

"Jezus zegt: Ik ben de goede herder, en Ik ken de mijne en de mijne kennen Mijn"(Johannes 10:14).


Mijn waarde Broeder/Zuster,

 

Ik groet u in de naam van onze Heer en Heiland Jezus Christus. Ik hoop dat u een fijn weekend hebt gehad en dat de nieuwe werkweek voor u goed begonnen is. Hou hem zo!!! We mogen vol goede moed de week vervolgen. Geïnspireerd door de tekst hierboven(leertekst), die praat over de Goede Herder. Als ik denk aan een herder, denk ik aan iemand die leidt, verzorgt, beschermt en liefde uitstraalt. Iemand aan wie je je leven kunt toevertrouwen. Je kunt op hem rekenen. Hij laat je niet in de steek. Iemand met wie je een goede relatie kunt opbouwen. Het begrip "kennen" heeft daarmee te maken. We hebben gemeenschap met elkaar en als zodanig zijn we in elkaars leven positief betrokken. De Herder is hier de Heer, Jezus Christus. Hij zegt dat Hij een goede relatie heeft met ons en wij met Hem. De basis van deze relatie is Liefde. Deze liefde biedt alleen maar goede perspectieven. Het laat ons bloeien en leven. Het lijden en sterven van onze Heer, heeft daarmee te maken. Ze leiden ons tot de opstanding van de dood - overwinning. Door zijn dood en opstanding hebben wij de overwinning, HET LEVEN! Wij mogen nu met opgeheven hoofd ons levensweg vervolgen. Wat wij ook op onze weg tegenkomen, we hebben geen redenen om bang te zijn, we komen er doorheen. Blijf geloven, blijf vasthouden aan deze goede herder en u zult leven! De apostel Paulus herinnert ons eraan, dat wij kinderen van het licht zijn. Dat betekent dat wij kinderen van het LEVEN zijn.

Met deze woorden, wens u ik u en de uwen een gezegende/succesvolle werkweek. Het gaat u goed!!

 

 

Broederlijk gegroet,

 

 

Br.J.Kent,Ep.Fr.

Denki Doe

Spel van de maand

Denki Doe
Mv. Faeria

Denki Doe wordt gespeeld met maximaal 4 leerlingen. De leerling die aan de beurt is gooit de dobbelsteen. Het aantal ogen van de dobbelsteen geeft aan hoeveel plaatsen de leerling naar voren gaat. Wanneer een leerling op een vakje met een stip eindigt pakt de leerling een spelkaart. De som die op de spelkaart staat lost de leerling op door het juiste antwoord neer te leggen met de figuurtjes.