Welkom

De Stichting Onderwijs der Evangelische Broedergemeente in Suriname is blij met uw belangstelling voor haar verantwoordelijke werk. Wij helpen kinderen op weg naar een goede toekomst. Deze website geeft u informatie over het hoe, waarom, wanneer en met wie we dat doen. Het onderwijs moet het jonge kind in staat stellen zich te ontplooien in een veranderende wereld en aan de ontwikkelingen een bijdrage te leveren. Het uitgangspunt van onze inspanning is ons christelijke geloof, daarbij vasthoudend aan de geloofsbeginselen van de Evangelische Broedergemeente in Suriname (EBGS). Deze vormen de basis waarop binnen onze onderwijsinstellingen onderwijs verzorgd wordt.

Opkomende evenement

MTD
  • 19-09-2024
  • FHR School of Business
  • 08:00:00

Moravian Teacher's Day

Augustusmaand-Herrnuttermaand“Scheurde u maar de hemel open om af te dalen! De bergen zouden voor u beven.” (Jes.63:19bNVB) “Heer, kom toch uit de hemel naar beneden! Als U komt, zal iedereen schrikken. Zelfs de bergen zullen beven” (Jes.63:19b BGT) Thema: Grijp in, o God! Broeders en zusters, aan het begin van deze augustus maand-herrnhuttermaand, groet ik u in de naam van onze Heer en Oudste Jezus Christus. Deze maand staat binnen de Evangelische Broedergemeente in het teken van herinnering en dankbaarheid. Herinnering aan en dankbaarheid voor de grote daden die de Heer zowel binnen als vanuit deze kerk gedaan heeft. Hij heeft deze gemeente als een teken van heil gesteld in deze wereld. We noemen maar enkele: de Opwekking onder zowel de volwassenen en de kinderen (1727), het begin van de EBG-zending (1732) en de gebedswacht (1727) etc. Tegenwoordig lijkt het als of de wereld in de greep zit van satan, COVID-19, de wanhoop en ontmoediging lijken zich meester van ons te maken. Het lijkt wel de tijd van de profeet Jesaja, waar de situatie heel precaire was, een nationale catastrofe op politiek- sociaal-maatschappelijk en religieus gebied. Wat kon het volk anders doen, dan zich wenden tot de Heer, die steeds weer voor hen klaar stond. Jesaja die zich identificeerde met het volk, riep vanuit zijn diepste gevoelens tot de Heer, die zich altijd heeft laten kennen als een vergevende en trouwe God. De profeet herinnerde zich de grote daden die deze Heer gesteld heeft in het verleden. De uittocht uit Egypte, de zeer moeilijke tocht door de woestijn, waar zij duidelijk hebben ervaren dat de Heer met hen was. Daar hebben zij hem ervaren als de leider, beschermer, verzorger, de God op wie je kon rekenen. Want door Hem hebben zij overwinning op overwinning behaald. Waarom zou het nu niet kunnen? Een machtige God. Nu lijkt het alsof zij alleen voor staan. Kunt u zich de vrees, angst en de wanhoop die meester van hen hebben gemaakt voorstellen? Wat zou u doen? Het uitschreeuwen of op de knieën gaan? De Profeet koos voor het laatste: Op de knieën gaan, bidden. In een intieme persoonlijke relatie treden met God. Het lijkt een wanhoopskreet: “Grijp in, o God”. Het gevoel van vervreemding van God, de afwezigheid van God te midden van het volk heeft deze ondragelijke situatie veroorzaakt. De verwoeste tempel, het symbool van Gods tegenwoordigheid, was een bittere ervaring. “Grijp in, o God” drukt uit een roep/schreeuw uit de diepte- het drukt uit de diepste gevoelens van het volk bij monde van de profeet. Maar het is ook de erkenning dat de aanwezigheid van God te midden van het volk de noodzakelijke hulp/ruimte kan bieden om te kunnen leven. Deze waarheid gold niet alleen toen, maar ook nu in deze COVID-19 situatie. We hebben geen andere keus of uitweg. Alleen de Heer van hemel en aarde kan verlossing bieden. Gedurende deze Augustusmaand- Herrnhuttermaand hebben wij die gelegenheid. Zoals de Heer ons meer dan zes eeuwen door dik en dun geleid heeft, zal Hij ons vandaag ook in actie komen en ons leiden, als wij vanuit ons hart ernstig tot Hem roepen “Grijp in, o God”. Ik wens u allen een gezegende en bezinningsvolle Augustusmaand-Herrnhuttermaand toe! Het gaat u goed! Br.J.Kent,Ep.Fr. .

Denki Doe

Spel van de maand

Denki Doe
Mv. Faeria

Denki Doe wordt gespeeld met maximaal 4 leerlingen. De leerling die aan de beurt is gooit de dobbelsteen. Het aantal ogen van de dobbelsteen geeft aan hoeveel plaatsen de leerling naar voren gaat. Wanneer een leerling op een vakje met een stip eindigt pakt de leerling een spelkaart. De som die op de spelkaart staat lost de leerling op door het juiste antwoord neer te leggen met de figuurtjes.