Welkom

De Stichting Onderwijs der Evangelische Broedergemeente in Suriname is blij met uw belangstelling voor haar verantwoordelijke werk. Wij helpen kinderen op weg naar een goede toekomst. Deze website geeft u informatie over het hoe, waarom, wanneer en met wie we dat doen. Het onderwijs moet het jonge kind in staat stellen zich te ontplooien in een veranderende wereld en aan de ontwikkelingen een bijdrage te leveren. Het uitgangspunt van onze inspanning is ons christelijke geloof, daarbij vasthoudend aan de geloofsbeginselen van de Evangelische Broedergemeente in Suriname (EBGS). Deze vormen de basis waarop binnen onze onderwijsinstellingen onderwijs verzorgd wordt.

"Zoek de vrede en jaag die na"(Ps.34:15).Mijn waarde Broeder/Zuster,
Met deze jaartekst uit het dagtekstenboekje van de Evangelische Broedergemeente groet ik u aan het begin van deze nieuwe werkweek. Ik hoop dat u gezegende feestdagen hebt gehad, en dat het nieuwe jaar 2019 goed begonnen is. Het is mijn innige wens en bede, dat u in alle opzichten, dwars door alles heen een gezond en voorspoedig jaar zult hebben. Wat u ook zult meemaken, geef het niet op! Weet dat de Heer met u is en zal zijn. Uw leven is verbonden aan een God die almachtig, liefdevol en trouw is. Hij gaat met ons, onze levensweg op. Vrede betekent, Wevaart, welzijn en orde. Dingen die belangrijk zijn voor ons aller daags leven. Laat daarom elke dag ons gebed zijn:"Geef vrede, Heer, geef vrede, de wereld wil slechts strijd. Al wordt het recht beleden, de sterkste wint het pleit. Het onrecht heerst op aarde, de leugen triomfeert, ontluistert elke waarde, o red ons sterke Heer.
Geef vrede, Heer, geef vrede, bekeer ons felle hart. Deel ons uw liefde mede, die onze boosheid tart, die onze mond leert spreken en onze handen leidt. Maak ons een levend teken: uw vrede wint de strijd!
Maar wij moeten er ook bewust van zijn, dat de Heer u en mij gebruikt als instrument van vrede, daar waar we leven, wonen en werken. Hij zegt daarom tot u en mij: "Ga nu heen in vrede, ga en maak het waar, wat we hier beleden samen met elkaar. Neem van hieruit vrede, vrede mee naar huis: Dan is vanaf heden Christus bij u thuis"(Uit bundel CCK).
Mag ik u met deze woorden een gezegende week en een fantastisch jaar toewensen. De Heer zij met u!!!!

Broederlijk gegroet,

Br.J.Kent,Ep.Fr.

Denki Doe

Spel van de maand

Denki Doe
Mv. Faeria

Denki Doe wordt gespeeld met maximaal 4 leerlingen. De leerling die aan de beurt is gooit de dobbelsteen. Het aantal ogen van de dobbelsteen geeft aan hoeveel plaatsen de leerling naar voren gaat. Wanneer een leerling op een vakje met een stip eindigt pakt de leerling een spelkaart. De som die op de spelkaart staat lost de leerling op door het juiste antwoord neer te leggen met de figuurtjes.